Open dagen

INLOOPDAGen

Bent u geïnteresseerd in ons basisonderwijs, komt u dan gerust eens kijken op school. U kunt hiervoor een afspraak maken via  072 5338286 / heiloo@jvrschool.nl (Marije Peters) of 035 6832913 / hilversum@jvrschool.nl (Jannie Razenberg).

Verder zijn er ieder najaar twee inloopdagen. Dan staat de school open voor belangstellende ouders met hun kinderen. Er wordt op deze dagen 'gewoon' lesgegeven, dus u krijgt een goed beeld van hoe het er op een Jan van Rijckenborghschool aan toegaat. De inloopdagen vinden dit schooljaar alleen in Heiloo plaats en wel op dinsdag 6 en dinsdag 13 november 2018, v.a. 9:00 uur.

OPEN DAG

Ieder voorjaar, op een zaterdag, is er een open dag op de school. Dan zijn er docenten en ouders om te spreken, vaak een toneelstuk en er zijn spelletjes te doen voor de kinderen. Dit alles wordt begeleid door een hoop gezelligheid en lekkers. Vaak dragen de schoolkinderen actief bij aan deze dag door belangstellenden rond te leiden en te vertellen over de school. De precieze datum van de open dag in voorjaar 2019 is in Heiloo zaterdag 6 april en in Hilversum zaterdag 11 mei van 14:00 - 16:00.