Organisatie

St. Scholen van het Rozenkruis

Het stichten en onderhouden van de Jan van Rijckenborghscholen gaat uit van de Stichting Scholen van het Rozenkruis. Het bestuur van de Stichting Scholen van het Rozenkruis is verantwoordelijk voor de scholen in Heiloo en Hilversum. Het bestuur van de Stichting Scholen van het Rozenkruis wordt aangesteld door een Raad van Toezicht. Zowel in de Raad van Toezicht als het bestuur van de Stichting Scholen van het Rozenkruis hebben leden van het Rozenkruis zitting.

De Jan van Rijckenborghscholen zijn aangesloten bij de PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs (PO). De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs (zie www.poraad.nl).

  
 

 

Raad van Toezicht

Leden: Herman Tomesen, Gert Steenhof, Jan Schoeber

Bestuur van Stichting Scholen van het Rozenkruis

Voorzitter: Navid Madani
Secretaris: Hermine Biekmann
Penningmeester: Imre Gras
Leden: Katja Teunis, Raphael Brouwer

Financiën en bedrijfsvoering: Richard Stuivenberg

Beschikbare documenten

U kunt hier het Bestuursverslag 2016 (inclusief Jaarrekening 2016) en de Jaarrekening 2017 en de bijlages dowloaden als pdf-bestand.